Szent Mary McKillop

Október 17.-én Benedek pápa (többek között) a Csendes-óceáni régió első szentjét, ami nem csak az ausztráloknál, hanem itt a zátonyon is nagy hírverést kapott, nem véletlenül.

(boldog) Mary McKillop 1842-ben született Melbourneben és már kora gyermekkorában kitűnt eszével hét testvére közül. Mivel családja elszegényedett, tizennégy éves korától dolgozott, munkája során ismerte meg a szegények támogatásának szépségét és került kapcsolatba tanító papokkal. 1866-ban, 24 éves korában megalapította a Szent József Nővérei  apácarendet Ausztráliában, amely elsődleges feladatának az elesettek gyámolítását és a szegények oktatását tekintette. A rend gyorsan fejlődött, két évvel később már 21 iskolában hetven nővér tartott katolikus oktatást, nyitottak egy árvaházat és igyekeztek a szabadult raboknak és prostituáltaknak is segítani, hogy istennek tetsző életet tudjanak folytatni.

Sajnos az önzetlen tevékenység az egyházon belül sok ellenérzést szült, a rend folyamatosan támadásoknak volt kitéve az egyház irányából, de Mary és a nővérek állták a sarat. Szoros kapcsolatokat ápoltak a jezsuitákkal, akik akkor is kitartottak Mary és a rend mellett, amikor a rend legsúlyosabb időszakát élte át – Laurence Sheil püspök, ki sem vizsgálva a vádakat, amelyeket a rend rosszakarói súgtak a fülébe, 1871 szeptemberében kiközösítette Maryt és negyven másik nővért, az iskolákat bezáratta, a zárdát világi ruhában kellett elhagyniuk. A kiközösítés tizenkilenc hete alatt Mary sokat imádkozott, a jezsuitákkal beszélgetett, akik a püspöki fenyegetések ellenére is kitartottak a rend mellett, ők vették rá végül a püspököt is, hogy alapos vizsgálatot folytasson a rend ügyében, amelynek során kiderült, hogy a vádak alaptalanok, az ítélet pedig elhamarkodott volt. 1872-ben a rend újra működni kezdhetett, Maryt és társait pedig újra befogadta az egyház.

Okulva a történetből, 1873-ban Rómába utazott, hogy a rendet és szabályzatát elismertesse a pápával. Amíg a döntésre várt, a legújabb oktatási módszereket, tankönyveket tanulmányozta, hogy azokat Ausztráliában is meghonosíthassa. 1874 végén IX Piusz pápa elfogadta és elismerte a rendet, Mary pedig immár hivatalosan elismerve és tizenöt új nővérrel megerősödve hazatért. Akik korábban ellenségesen viselkedtek most sem voltak boldogok, nem nézték jószemmel, hogy a nők tevékeny részesei akarnak lenni az egyházi feladatoknak, pedig az oktatás és szociális munka amúgy is közel állt hozzájuk. A nehézségek ellenére a nővérek puritán életükkel és önzetlen munkájukkal kivívták a közösség tiszteletét és elismerését, 1877-ben már negyven iskolában tanítottak, számos helyen végeztek szegénygondozást és látogatták a rabokat a börtönökben.

A sorozatos áskálódások közepette az új adelaide-i püspök, Christopher Reynolds igyekezett minden erővel az egyházmegye ellenőrzése alá vonni a rendet, hogy végül felszámolhassa, de ezt a nővérek nem várták meg, székhelyüket Sydneybe költöztették, ahol az irányítást Bernard anya vette át, Mary pedig utazni kezdett, hogy kiterjeszthesse a rend tevékenységét. Délausztrália végiglátogatása után, 1896-ban Új-Zélandra utazott és az ország körbejárása után rendházat alapított és nővéreket telepített be. 1902-ben éppen Rotoruán kúrálta reumás panaszait, amikor szélütést kapott és részlegesen lebénult. Szellemi képességeit nem veszítette el, bár tolókocsiból, de Bernard anya halála után újra egyedül irányította a rendet 1909-es haláláig. 1914-ben koporsóját a sydney-i Mount Streeten levő, a rend anyaházában található Istenanya Emlékkápolnába helyezték át, amely ma elismert zarándokhely.

Boldoggá avatását már 1926.ban kezdeményezték, de a folyamat 1931-ben megszakadt és csak 1951-ben indult újra. Boldoggá avatási perét végül 1972-ben terjesztették elő, 1973-ban hivatalosan bemutatták Rómában, majd a nyolcvanas években beadott, felülvizsgált dokumentumok alapján, 1995 január 19-én II. János Pál boldoggá avatta a sydney-i Randwick lóversenypályán. 2008-ban XVI Benedek pápa imádkozott Ausztrália és Óceánia első boldogjának sírjánál és egy nyilatkozatában megemlítette, hogy Mary szentté avatásához már csak egy csoda szükséges. Végül ez is meglett (csodálatos gyógyulás) így a első boldogjából immáron Ausztrália és Óceánia első szentje lett.

2 hozzászólás “Szent Mary McKillop” bejegyzéshez

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.